(1)
Arda Duz, S.; Eraslan, S.; Inci Coskun, E. Çok düşük β-HCG düzeylerinde rüptüre Tubal Gebelik: Olgu Sunumu. annalsmedres 2021, 23, 0226-0228.